Retningslinjer for e-postmarkedsføring og antispam

Make AS ønsker å bli ansett som en pålitelig leverandør av tjenester for e-postmarkedsføring. Derfor tar vi problemet med søppelepost også kjent som spam svært alvorlig.

Når du registrerer deg som bruker av Makes tjenester forplikter du deg til å følge våre vilkår for bruk av tjenesten. Dette inkluderer også våre retningslinjer for e-postmarkedsføring og antispam . Når du sender ut henvendelser til mottakere i andre land, forplikter du deg til å følge de relevante lover i de respektive landene. Misbruk av tjenesten vil kunne føre til at din konto stenges.

1. Samtykke

All utsendelse av e-post skal bygge på mottakerens samtykke. Dette gjelder også «[email protected]» -adresser. Samtykket skal være informert, uttrykkelig og frivillig. Med samtykke menes en «aktiv, informert og frivillig erklæring fra mottakeren om at vedkommende ønsker å motta markedsføringshenvendelser via e-post». Når samtykke innhentes skal det påses at informasjon blir gitt slik at vedkommende forstår hva det samtykkes til. Hvis tilstrekkelig informasjon ikke kan gis i forbindelse med innhenting av samtykke, skal informasjonen gis ved første e-postutsendelse.

Vi anbefaler at det sendes en bekreftelse per e-post etter at samtykket er gitt som klart beskriver hva vedkommende vil motta i fremtiden. Det stilles ikke krav til samtykke ved «eksisterende kundeforhold».

Du kan innhente samtykke fra dine mottakere til å motta nyhetsbrev og annen markedsføring på flere vis:

  • Påmelding til nyhetsbrev via et påmeldingsskjema på din nettside.
  • Godkjenning av mottak av nyhetsbrev gjennom en avhukingsboks i et skjema. F.eks i en netthandelsprosess.
  • Muntlig godkjennelse.
  • Elektronisk skjema eller en godt gammeldags papirskjema f.eks plassert ute i butikk eller liggende på disk.

2. Tydelig avsender

Enhver utsendelse skal alltid tydelig merkes med hvem som er avsender for utsendelsen. Det skal fremgå fysisk adresse og kontaktinformasjon.

3. Tydelig avmelding

Ved enhver utsendelse skal det fremgå hvordan man melder seg av fremtidige utsendelser. Avmeldinger skal være virksom innen 24 timer. Hvordan man kan melde seg av fremtidige markedsføringshenvendelser skal fremkomme klart og tydelig i enhver utsendelse. Avmeldinger skal til enhver til etterleves. Ved avmelding skal det komme opp en kvitteringsside der avmeldingen bekreftes og hvilken e-postadresse avmeldingen gjelder.

4. Oppdaterte mottakerlister

Listegrunnlaget skal til enhver tid være oppdatert og inneholde kun gyldige mottakere. Listegrunnlaget skal kun inneholde aktive kunder og mottakere med aktivt samtykke. Mottakere som har vært inaktive i lenger tid skal fjernes. Ugyldig e-postadresser (bounce) skal fjernes før neste utsendelse.

Make mottar hele tiden leveringsrapporter fra e-postleverandører som Google, Microsoft, Telenor etc. Får vi tilbakemelding om at en avsender oppfattes som spam så kan Make blokkere utsendelsene og suspendere kontoen med umiddelbar virkning.

Make AS er medlem av BRA e-post. Bransjenettverket for god epostmarkedsføring, etablert i 2015. Hensikten er å sikre at annonsører innen e-postmarkedsføring ikke utsettes for useriøs rådgivning. Les mer her.

Våre retningslinjer for e-postmarkedsføring og antispam baserer seg på Markedsføringsloven §15, Ehandelsloven §9 og Forbrukerombudets veiledning om markedsføring via e-post.

Har du spørsmål angående vår retningslinjer med hensyn til søppelpost eller tjenesten generelt? Ta kontakt på [email protected].