Slik analyserer du effekten av nyhetsbrevet ditt som en proff

Et nyhetsbrev er kun så effektivt som evnen din til å lære av det. Dette er tallene du burde se på.

Én av de mange grunnene til at e-postmarkedsføring er så effektivt, er at det er mye enklere å måle faktisk effekt. Dersom din bedrift lager nyhetsbrev, er det dermed et enormt tap om du bare sender det ut og håper på det beste. Du burde hele tiden se nøye over hvordan leserne interagerer med nyhetsbrevet ditt, og tilpasse deg ut fra det du lærer.

Heldigvis kommer så godt som alle plattformer for e-postmarkedsføring med enkle verktøy for å måle de viktigste parametrene. Vi skal derfor ikke snakke så mye om hvordan du måler, men heller hva du burde måle, og hva det kan fortelle deg om nyhetsbrevets effekt.

Hvilke parametre burde måles?

Åpningsrate

Åpningsraten er egentlig akkurat det den høres ut som – hvor stor prosentandel av de som mottar nyhetsbrevet, som åpner det. Om du er ute etter synlighet og oppmerksomhet, er dette blant de viktigste parametrene, som for eksempel hvis du vil at leserne skal få med seg en nyhet, eller lese en bloggartikkel.

30–35% er gode tall å sikte mot for åpningsrate. Merk at åpningsraten kan være litt upålitelig, siden den måles ved at leserens maskin laster inn et bittelite usynlig bilde lagt ved i e-posten. Om ikke bildet lastes inn, oftest fordi leseren har skrudd av bilder i e-postklienten sin, vil den ikke telles som åpnet.

Klikkrate (CTR)

Klikkraten (CTR, eller click-through-rate) er et mer pålitelig parameter å måle, og er et tall på hvor mange av dem som åpnet e-posten din som også klikket på minst én av de vedlagte lenkene. Så lite som 5% (altså 20% av en god åpningsrate igjen) er faktisk et godt tall å sikte mot her.

Konverteringsrate

Dersom du ønsker å oppnå en bestemt handling, som å fylle ut et skjema, eller å kjøpe et produkt, er konverteringsraten det du måler. Dette måles som antallet som gjør handlingen du ønsker, delt på alle som har åpnet e-posten din. Naturlig nok vil dette igjen være et mindre tall enn klikkraten din.

Om du selger et produkt eller en tjeneste er rabattkoder ofte den enkleste metoden å måle konverteringsrate på. Da trenger du bare å se hvor mange av salgene som har benyttet seg av koden fra nyhetsbrevet ditt.

Bounce rate

Alle de foregående tallene går på hvor mange av dem som åpner e-posten din, som utfører en viss handling. Men hva om e-posten din ikke når fram i det hele tatt? Dette er bounce rate, som betyr antallet av utsendte e-poster som aldri når fram, eller nettopp bouncer (returnerer).

En soft bounce har som regel å gjøre med midlertidige omstendigheter, og disse kan sendes på nytt. Typiske grunner til soft bounces er at e-postserveren er nede, mottakerens innboks er full, eller at han har satt opp et autosvar mens han er på ferie.

En hard bounce betyr at e-postadressen ikke lenger er i bruk, og følgelig burde slettes fra listene dine. ISPer (internettleverandører) vil nemlig plukke opp avsendere som opplever mange hard bounces, og lettere merke dem som spam-avsendere. Det kan sette en stopper for hele nyhetsbrevkampanjen din.

Opplever du problemer med bounce raten din, kan en smart løsning være å bruke en norsk nyhetsbrevleverandør. Leverandører av nyhetsbrev har som regel god dialog med ISPer fra sitt eget land, så eventuelle problemer vil løses kjapt.

Avmeldingsrate

En annen kjent problemstilling blant avsendere av nyhetsbrev, er når leseren selv velger å avbryte abonnementet. Hvis du har en høy avmeldingsrate (0,2–0,5 % eller mer), tyder det på at abonnentene ikke opplever nyhetsbrevet ditt som veldig interessant, eller i verste fall som spam.

For å unngå at dette skjer, anbefaler vi å legge ved noen spørsmål om hvorfor abonnenten melder seg av som en automatisk del av avmeldingsprosessen. Her vil folk sjelden legge mye imellom, så det er en god (om potensielt litt smertefull) måte å høre nøyaktig hva du kan gjøre bedre.

Les også: Nyhetsbrev gir deg mest for pengene

Bruk kunnskapen til å lage bedre nyhetsbrev

Ved å se på disse forskjellige tallene, kan du altså få en bedre oversikt over hvor du lykkes, og hvor du kan forbedre din e-postmarkedsføring. Sliter du med åpningsraten er det smart å legge mer jobb i spennende emnefelt, mens konverteringsraten nok har mer å gjøre med at tilbudene ikke oppleves spesielt relevante eller fristende. En svak klikkrate kan ofte skyldes svake CTA-knapper.

Noen vil nok også ønske å eksperimentere med A/B-testing, og det er en fin mulighet til å lære mer om hva som fungerer og ikke. Likevel er det viktig å merke seg at du er nødt til å ha en ganske stor mailingliste for at informasjonen du henter fra A/B-testing skal være noenlunde pålitelig. En utsending til 10 000 personer burde være minimum. Har du en liste på 1000 stykker, vil rundt 300 av dem åpne e-posten (hvis du er heldig), og 10–20 av dem igjen følge en lenke. Det blir ikke akkurat et representativt utvalg.

A/B-testing fungerer altså best for dem med store mailinglister, og krever dessuten at du gjør svært små endringer av gangen, og justerer for ytre påvirkningsfaktorer. Det er absolutt en fin måte å teste ut for eksempel plasseringen av en viktig lenke, men vår erfaring er at færre faktisk trenger å A/B-teste nyhetsbrevene sine enn det mange artikler på nett kanskje gir inntrykk av.

Det viktigste er at du ser på tallene og hva de kan fortelle deg – ofte er de allerede ganske klare i sin tale.

About the author

Related Posts