Hva er bounce (retur), og hva er forskjellen på hard bounce og soft bounce?

Når en e-post ikke kan leveres til en kontakts e-postserver, defineres det som en bounce eller en retur. Når det oppstår en bounce vil e-postserveren returnere den orginale e-posten med en begrunnelse for hvorfor e-posten blir returnert. Denne begrunnelsen bruker vi til å evaluere hva som skal skje med e-postadressen vi ikke klarer å levere til. Vi kategoriserer bounce i to kategorier: Hard bounce (permanent) og soft bounce (midlertidig).

I denne artikkelen vil du lære om hva hard- og soft bounce er, samt hvordan de ulike boucetypene håndteres i Make.

Hard bounce (permanent)

Hard bounce indikerer at det foreligger en permanent grunn til at e-posten ikke kan leveres til en gitt e-postadresse. I de aller fleste tilfeller vil disse e-postadressene som flagges som hard bounce, øyeblikkelig bli fjernet fra listene og segmentene dine. De vil dermed være ekskludert fra fremtidige utsendelser og teller heller ikke med på abonnementet ditt. Vanlige grunner for dette er typisk

 • Kontaktens domenenavn eksisterer ikke (bad-domain)
 • Kontaktens e-postadresse eksisterer ikke (bad-mailbox)
 • Kontaktens e-postadresse er ugyldig (feilstavet e-postadresse o.l)
 • Kontaktens e-postserver har blokkert hele utsendelsen med begrunnelse i svartelisting, dårlig rykte etc. (bla. spam-related)

De finnes situasjoner der en e-postadresse du vet er gyldig har blitt flagget som en permanent bounce. Grunnen til dette er ofte at et spamfilter eller en brannmur har tolket innholdet i e-posten som spam. Hvis du kjenner personen kan du sende han eller henne en e-post kun bestående av tekst, sendt som en enkelt test fra Make. Hvis denne går igjennom og dine nyhetsbrev blir stoppet, er det mest sannsynlig innholdet i nyhetsbrevet ditt som er problemet.

Soft bounce (midlertidig)

Soft bounce indikerer typisk midlertidige problemer med levering. Disse e-postadressene blir ikke umiddelbart flagget som returnert. Vi tillater opp til tre soft bounce før vi flagger e-postadressen som en hard permanent bounce, dvs at kontaktens status flyttes fra aktiv til returnert.

Det er mange grunner til at det oppstår midlertidige leveringsproblemer. De vanligste er blant annet

 • Mailboksen er full (quota-issues)
 • Mailboksen er ikke konfigurert riktig
 • Mailboksen er inaktiv (inactive-mailbox)
 • Mailserver er nede eller offline (no-answer-from-host)
 • Kontaktens mailserverer har mottatt for mange e-poster innenfor et tidsrom
 • E-postens størrelse er for stor
 • E-postadressen er assosiert med et firma, ikke en person (role-based-address)
 • E-posten har blitt blokkert på grunn av innholdet (policy-related)
 • E-posten møter ikke mailserverens retningslinjer (policy-related)
 • E-posten møter ikke mailservenerns krav til DMARC for autentisering (policy-related)
 • E-posten møter ikke mailservenerns anti-spam krav (policy-related)
 • E-posten møter ikke mailservenerns antivirus krav (policy-related)
 • E-posten møter ikke mailservenerns krav til autentisering av avsender gjennom SPF og DKIM
 • E-posten kan ikke videresendes mellom mailservere (relaying-issues, routing-issues)
 • E-posten kan ikke videresendes pga ukjente problemer (other)

ISP - Internet Service Providers

Hvis du har snakket med en av oss så kan det hende at du har hørt dette uttrykket bli kastet rundt, og kanskje også lurt på hva det betyr. Det er bare en term for å beskrive tilbydere av ulike tjenester for internett, og i denne konteksten tilbydere av e-posttjenester som Gmail, Hotmail, Yahoo, Lyse osv.

Other

Other er en kategori som fanger opp de e-postene som ikke faller inn under standard hard- og soft bounce.  Når en ISP ikke bruker en standardkode i begrunnelsen for at e-posten returneres, blir den gjerne kategorisert som «other».

Vi jobber kontinuerlig med bounceproblematikk og ISP’er

Vi kan dessverre ikke forutsi om en e-post kommer til å komme frem eller ikke. Forskjellige ISP’er (internettleverandører) vurderer e-poster basert på sine egne algoritmer og systemer. Vi kan derimot ta opp telefonen å løse disse problemene, ofte rett etter de oppstår.

Når du eksporterer ut bounce / retur fra Make legger vi på «Returnert årsak» pr. kontakt, slik at også du kan se grunnene til at e-postadressene har blitt flagget som bounce.

Har du problemer med at e-postene ikke kommer frem? Ta kontakt så hjelper vi deg.
NB: Husk også at du kan forhindre bounce og blokkeringer ved å teste nyhetsbrevene før du sender de ut.

About the author

Related Posts