Det viktige emnefeltet

Tenker du over emnefeltet når du får en e-post? Kanskje ikke bevisst, men vi som sender ut nyhetsbrev jevnlig ser stor forskjell på åpningsratene (hvor mange som åpner e-posten) på utsendelsene. Flere faktorer kan selvsagt spille inn på dette, men emnefeltet er det eneste man ser av e-posten i første omgang, og vil derfor være avgjørende for om man velger å bruke tid på å lese innholdet eller ikke.

Emnefeltet bør skape umiddelbar interesse, forklare nytteverdi, oppleves relevant og være tydelig og direkte.

Små nyanser kan gjøre store forskjeller, og noen ganger kan så mye som et enkelt ord gi markante utslag. I en analyse utført av det internasjonale markedsføringsbyrået Adestra fremkommer detaljert informasjon om emnefeltets suksesskriterier og fallgruver. Rapporten er basert på resultater fra 90 000 mailkampanjer sendt til 5000 abonnenter eller mer.

Et ord fra eller til

Mange interessante funn dukker opp, som tegner et komplekst, men opplysende bilde. Ordet «gratis» resulterer for eksempel i 3% fall i åpningsrate i forhold til gjennomsnittet. «Gratis levering» derimot, gir 50% økning. Imidlertid gir det også 82,4% økning i antallet avmeldte abonnenter. Årsakene til resultatene er trolig komplekse, men en teori kan være at ordene oppleves tiltrekkende, men avmeldingene skjer dersom ikke innholdet står til forventningene. Andre funn viser at ord som «rapport» og «lær» gir henholdsvis –23,7% og –35,5% fall i antall åpninger. Vi er tydeligvis ikke så interessert i å lære noe fra e-postmarkedsføringen vi mottar. Kanskje vi heller vil spare, oppleve eller få?

Har du lest: Slik lager du gode nyhetsbrev

Det viktige budskapet

Det er altså avgjørende for effekt av e-postmarkedsføringen at rett budskap når frem. Kunsten blir dermed å utforme og spissformulere budskapet så kløktig at det kan oppsummeres presist i en velkomponert setning i emnefeltet.

Web-guru Nina Furu sier at hun kladder rundt 10 forslag før hun bestemmer seg for et emnefelt – SÅ viktig er det altså. Er du usikker på om emnefeltet ditt er bra nok? Hva om du deler adresselisten din i to og sender samme nyhetsbrev med to forskjellige emnefelt? Mål og se effekten.