Lansering av Subscriber API

Da lanserer vi det første av våre etterspurte APIer. Subscriber API vil primært håndtere synkronisering av kontakter mellom ditt system for kundehåndtering (CRM) og Make. I Subscriber API kan du også administrere kontaktlister og tilpassede felter.

Dokumentasjon: https://apidocs.make.as/api#/Subscribers/post_api_public_v2_subscribers

Subscribers API består av tre ressurser: lister, kontakter og tilpassede felter (tidligere omtalt som ekstrafelter). La oss ta en kort titt på hver enkelt ressurs.

Lister

Ressurs for lister håndterer alt rundt kontaktlister, dvs opprettelse, utlisting, oppdatering og sletting. Ved utlistinger vil det også returneres antall kontakter i listen(e), fordelt på henholdsvis e-post og SMS abonnenter.

Dokumentasjon: https://apidocs.make.as/examples#lists

Kontakter

I Ressurs for kontakter, administrerer du nettopp dine kontakter. Alle endringer som skjer hos deg vil reflekteres hos oss og visa versa. På den måten kan vi dermed sikre at begge systemene alltid er oppdatert og synkronisert.

Dokumentasjon: https://apidocs.make.as/examples#subscribers

Tilpassede felter

Ressurs for tilpassede felter gir deg utvidet mulighet til å innhente og lagre den informasjonen du ønsker pr. kontakt, enn hva Make tilbyr som standard. Dette er felter som favner videre enn rent demografiske data og vil typisk være egenskaper ved hver enkelt kontakt, som f.eks som bilnummer og interesser. I tillegg til typer som tekst og dato, støtter vi også flervalg som nedtrekkslister, radiobuttons og checkboxes.

Dokumentasjon: https://apidocs.make.as/examples#custom_fields

For utviklere

Subscriber API er organisert rundt REST. Vårt API har forutsigbare ressursorienterte urler, aksepterer JSON formaterte requester, gir JSON formaterte responser, og bruker standard HTTP responskoder, autentisering og verb.

👉 Ta kontakt for tilgang til APIet.

About the author

Digital markedsfører & partner
Snakk med meg om denne artikkelen →

Related Posts