Make API

I Make API kan du hente ut informasjon om alle dine utsendelser, inkludert nøkkeltall som antall åpninger, klikk, returnerte og avmeldinger.

Hent alle utsendelser

GET https://newsletters.dialogapi.no/api/public/v1/newsletters/stats
Content-Type: application/json
Response: Array

curl --request GET \
--user 'user_id:api_key' \
--header 'content-type: application/json' \
--url 'https://newsletters.dialogapi.no/api/public/v1/newsletters/stats' \
--include 

JSON response
[
 {
  "clicks":100,
  "unique_clicks":100,
  "opens":100,
  "bounce":100,
  "unsubscribes":100,
  "tracking_mode":"standard",
  "sent":100,
  "sent_at":"YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.MS+01:00",
  "openrate":100,
  "newsletter_screenshot_url":"URL",
  "mailbody":"URL",
  "delivered":100,
  "subject":"Tittel på dette nyhetsbrevet",
  "from_email":"me@email.com",
  "tags":[],
  "segment":{
   "id":"100",
   "title":"Tittel på segmentet det er sendt til"
  }
 },
 {}
 ...
]

Hent en utsendelse

GET https://newsletters.dialogapi.no/api/public/v1/{sending_id}/stats
Content-Type: application/json
Response: Object

curl --request GET \
--user 'user_id:api_key' \
--header 'content-type: application/json' \
--url 'https://newsletters.dialogapi.no/api/public/v1/newsletters/{sending_id}/stats' \
--include 

JSON response
{
 "clicks":100,
 "unique_clicks":100,
 "opens":100,
 "bounce":100,
 "unsubscribes":100,
 "tracking_mode":"standard",
 "sent":100,
 "sent_at":"YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.MS+01:00",
 "openrate":100,
 "newsletter_screenshot_url":"URL",
 "mailbody":"URL",
 "delivered":100,
 "subject":"Tittel på dette nyhetsbrevet",
 "from_email":"me@email.com",
 "tags":[],
 "segment":{
  "id":"100",
  "title":"Tittel på segmentet det er sendt til"
 }
}

Nærmere beskrivelse av tilgjengelig data

clicks - Antall klikk i e-posten totalt
unique_clicks - Antall unike klikk i e-posten
opens - Antall e-poster åpnet (trackingbilde lastet ned)
bounce - Antall e-poster returnert
unsubscribes - Antall registrerte avmeldinger
tracking_mode - Vanlig | Begrenset | Ingen sporing
sent - Totalt antall sendte e-poster
sent_at - Tidspunktet e-posten ble sendt
openrate - Åpningsrate i prosent
newsletter_screenshot_url - Screenshot av e-posten
mailbody - Lenke til nettversjonen av e-posten
delivered - Antall e-poster levert (samme som sent - bounce)
subject - E-postens emnefelt
from_email - E-postadressen e-posten er sendt fra
tags - Tags / merkelapper e-posten er markert med
segment - Segmentene e-posten er sendt til
lists - Kontaktlistene e-posten er sendt til

Mer ressurser

Public Subscribers API
Public Newsletters API
Webhooks

About the author

Digital markedsfører & partner
Snakk med meg om denne artikkelen →

Related Posts