Nyhetsbrevløsning for offentlige institusjoner

Make er en brukervennlig plattform for utsendelse av nyhetsbrev og SMS.
Vi lagrer alle personopplysninger trygt i Norge og leverer en sikker løsning som gir full forutsigbarhet.

Make tilbyr løsninger for utsendelse av nyhetsbrev og SMS, skreddersydd offentlige institusjoner. Vi vet det stilles strenge krav – både til utforming, personvern og datalagring. Derfor hjelper vi hele veien fra opplæring til daglig support.

Som norsk firma følger vi norsk regelverk og behandler og lagrer alle personopplysninger i Norge. Det skaper trygghet fordi vi i Norge har gode og stabile sikkerhets- og geopolitiske forhold som gir en forutsigbar drift. Vi gjør det også enkelt å få nødvendig dokumentasjon ved innsynsbegjæring, og sikre at alle kravene til GDPR er oppfylt.

Universell utforming

Offentlige aktører skal snakke til hele befolkningen. Det betyr at mange mennesker med ulike behov og forutsetninger skal kunne lese innholdet som blir presentert.

Målet er at universelt utformede løsninger skal kunne brukes av alle slik at spesialløsninger unngås. For å få til dette må alle nyhetsbrev såvel som nettsider og IKT-løsninger følge WCAG 2.0-standarden – en standard som nettopp skal sikre at alle løsningene er utformet på en måte som gjør at alle, også blinde og svaksynte, kan bruke dem.

Make sikrer at alle krav til universell utforming av nyhetsbrev etterleves og at WCAG-standarden følges. Det betyr at man kan fokusere på å lage godt innhold til nyhetsbrevet fremfor å bekymre seg om retningslinjer.

GDPR og personvern

Mange av de store leverandørene av nyhetsbrev er USA-baserte og følger en stadig mer inngripende amerikansk lovgivning. Amerikanske myndigheter har rett og slett for stor tilgang til personopplysningene, og dette er ikke greit, sier det europeiske lovverket. Europeiske virksomheter som skal overføre personopplysninger til USA, hvilket vil være tilfellet hvis man benytter amerikansk leverandør av nyhetsbrev, må derfor innføre beskyttelsestiltak for ikke å bryte loven. Men disse tiltakene er ikke klart definerte, og det råder derfor stor usikkerhet.

Vi gjør det enkelt å forholde seg til GDPR-lovverket, fordi vi lagrer alle personopplysninger i Norge. Den lokale lagringen øker både sikkerheten og hastigheten og bedrer brukeropplevelsen.

Amerikanske leverandører kan være ulovlig

Vi hjelper når det trengs

For en offentlig aktør med stort ansvar er det viktig å til enhver tid opptre korrekt. Det betyr at feil må fikses og problemer løses – idet de oppstår. Ingen har tid til å vente på noen som aldri svarer.

Make tilbyr gratis norsk support og hjelper når det trengs, ikke når vi finner det for godt.

 

SMS-utsendelse sikrer effektiv kommunikasjon

SMS kan være en uovertruffen kommunikasjonskanal til å sende korte og konsise budskap. Det er faktisk få andre kommunikasjonskanaler som kan vise til bedre åpningsrate og engasjement enn SMS. I snitt leser 95 prosent av mottakerne meldingen innen fem minutter.

Det kan oppstå nasjonale kriser, trusselsituasjoner eller andre hendelser der det kan være fare for liv og helse. Da er det ofte offentlige instanser og nasjonale myndigheter som har ansvaret for å informere befolkningen. Informasjonen må ut raskt, og det er vesentlig at så mange som mulig får den med seg. Det fordrer en sikker og stabil løsning for SMS-utsendelse uten fare for forsinkelser, leveringsfeil eller annet trøbbel.

Vår SMS-løsning er designet for både enkle og avanserte behov og kan brukes til både masseutsendelse og en-til-en-kommunikasjon.

 

Flere store aktører velger Make

Vårt intuitive brukergrensesnitt er hovedgrunnen til at kunder velger oss. Vi fokuserer på rask support og leverer via norske servere og IP-adresser som sikrer at flest mulig mottar nyhetsbrevet.

Make er en av de største leverandører av nyhetsbrev i Norge. Vi har godt selskap av flere aktører fra offentlig sektor, for eksempel Digitaliseringsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Oslo universitetssykehus.