Slik unngår du at dine e-poster går i spam

Leser du denne artikkelen er sjansen stor for at du har sendt e-poster som har gått i spam

Det er ofte flere grunner til at en e-post ikke kommer frem, men her tar vi tak i den mest fundamentale. Hvis du ikke vet hvor du skal begynne, så bør du sette av 5 minutter til å lese resten av denne artikkelen.

Hvorfor skjer det?

Alt handler om å redusere mengden spam. Hvis du, som avsender, ikke kan bevise at det er du som faktisk sender e-posten, er det svært sannsynlig at den aldri når mottaker. Det vil si at bevisbyrden ligger på deg.

Hva kan jeg gjøre med det?

Det absolutt viktigste du må gjøre er å bevise at det er du som sender e-postene. Det gjøres ved å sette opp SPF og DKIM. Gjennom SPF godkjenner du at serveren som sender e-posten har tillatelse til å gjøre det, og gjennom DKIM beviser du at det er du sender e-posten, i form av en digital signatur. Hvis du oppfyller disse kravene, øker sjansen betraktelig for at din e-post blir levert.

SPF og DKIM er to forskjellige standarder, og begge må være oppfylt for at e-posten skal være av god kvalitet.

SPF – hvilke servere kan sende dine e-poster

SPF (Sender Policy Framework) er en standard som har som mål redusere spam. Hvert enkelt domene holder en liste, i form av en SPF-oppføring, over servere som kan sende e-post på vegne av det domenet. Det høres komplisert ut, men er i realiteten kun en linje tekst der alle godkjente servere inkluderes.

Hva betyr så dette? Jo, det betyr at hvis Gmail mottar en e-post fra [email protected] (du bruker kanskje [email protected]), men ser at det sendes fra en server som ikke er inkludert i denne listen, så vet de at det sannsynligvis er spam. Det spiller ikke noen rolle om e-postene dine sendes fra Mailchimp, Campaign Monitor eller Make, er ikke serverene nevnt i SPF, vil Gmail høyest sannsynlig markere e-posten som spam.

Selv om du ikke sender e-post, vil det være fornuftig å sette opp en SPF-oppføring. Nettopp for å forhindre spammere i å sende forfalskede e-poster, pakket inn som din merkevare. I denne kontekst forstås merkevare som avsenderen av e-posten, som @dnb.no eller @nordea.no.

Hvordan fungerer det?

Som eier av et domene, gir deg det en rett til å både bestemme og fortelle verden, hvilke servere du vil sende e-poster fra. Hvis du ønsker å bruke Make sine servere til å sende e-poster må du legge oss til i listen (SPF-oppføringen) på domenet du ønsker å bruke.

Les hvordan du definerer en SPF-oppføring her.

DKIM – signering av dine e-poster

DomainKeys Identified Mail (DKIM) er en annen standard som benyttes for å redusere spam. DKIM tillater deg som eier av et domene og ta eierskap i e-poster, for å forhindre at de blir endret eller forfalsket.

Hvordan fungerer det?

På en litt forenklet måte kan vi si at DKIM gjør det mulig for deg som avsender, og signere e-postene med din egen signatur. Når Gmail ser signaturen vil den gjøre et oppslag på domenet, for å sjekke om signaturen i e-posten stemmer med signaturen du har definert.

Hvis disse stemmer overens vil e-posten passere sikkerhetssjekken.

På samme måte som SPF, må DKIM være definert, uavhengig av hvilken leverandør du benytter. Bruker du for eksempel både Mailchimp og Make må du ha to signaturer definert på domenet, en for Mailchimp og en for Make.

Les hvordan du definerer DKIM signatur her.

Related Posts