Slik leser du statistikkrapporter i Make

Etter at du har sendt ut et nyhetsbrev starter sporingen av klikk, åpninger, avmeldinger og andre interaksjoner. Denne informasjonen er tilgjengelig under statistikk på nyhetsbrevet og i statistikkrapporten du får tilsendt på e-post.

I denne artikkelen skal vi se på hvordan vi skal forstå tallene og begrepene som brukes i statistikkrapporten.

Leveringsrate

Prosentandelen av e-postene som har blitt levert.
Vi viser deg også gjennomsnittlig leveringsrate for dine utsendelser og totalt antall leveringer pr. utsendelse.

Leveringsraten beregnes etter formelen

(sendt – bounce) / sendt * 100

En bounce blir registrert dersom det ikke er mulig å levere e-posten.

Leveringsrate

Åpningsrate

Prosentandelen av e-postene som er registrert som åpnet.
Vi viser deg også gjennomsnittlig åpningsrate for dine utsendelser og totalt antall åpninger pr. utsendelse.

Hvis e-posten åpnes flere ganger vil det fortsatt registreres som én åpning.

Åpningsraten beregnes etter formelen

åpnet / (sendt – bounce) * 100

Åpningrate

Klikkrate

Prosentandelen av åpnede e-poster der det har blitt registrert klikk.
Vi viser deg også gjennomsnittlig klikkrate for dine utsendelser og totalt antall klikk pr. utsendelse.

Klikkraten beregnes etter formelen

(klikk / åpnet) * 100

Hvis en kontakt klikker flere ganger i samme nyhetsbrev vil det telle som flere klikk. Klikk er dermed ikke et unikt tall for hver kontakt.

Klikkrate

Avmeldinger (avmeldingsrate)

Prosentandelen av åpnede e-poster der det har blitt registrert en avmelding.
Vi viser deg også gjennomsnittlig avmeldinger for dine utsendelser og totalt antall avmeldinger pr. utsendelse.

Avmeldinger beregnes etter formelen

(avmeldinger / åpnet) * 100

Hver avmelding er unik, og kontakten melder seg av alle lister og segmenter.

Avmeldinger