Slik administrerer du tilpassede felt i Make

All informasjon om dine kontakter blir lagret i spesielle felter, og vises under kontaktens detaljer og på kontaktens profilside. Dette kan være en e-postadresse eller et mobilnummer, demografisk data som alder eller kjønn, eller en livsstil i form av interesser og preferanser.

I denne artikkelen vil du lære om de forskjellige felttypene, hvordan du kan legge til og fjerne tilpassede felt, hvordan du kan predefinere dem og litt om hvordan du kan bruke dem. Hvis du allerede er kjent med tilpassede felt, anbefaler jeg at du heller leser om hvordan de kan brukes i segmentering, påmelding og fletting.

Men helt først, hva er bruksområdet for tilpassede felt?

Det er hovedsakelig tre grunner til at det er viktig å definere disse feltene og importere / samle inn dataene. Det gir utvidede muligheter i segmentering, fletting av data og målrettingen av innhold.

 Lær mer om segmentering og bygging av segmenter.
 Hvordan bruke tilpassede felt i segmentering- og fletting av data


La oss først ta en kort titt på forskjellen på standardfelt og tilpassede felt. Standardfelt er de feltene du har tilgjengelig helt ut av boksen, mens tilpassede felt er en utvidelse av standardfeltene, og er felter du må definere selv.

Kort om standardfelt

Vi gir deg følgende felter som standard: E-postadresse, fornavn, etternavn, adresse, postnummer, poststed, mobil, firma, kjønn og fødselsdag. Disse er tilgjengelige i påmeldingsskjemaer, i importen av kontakter og i APIet.

Standardfelt i import
Standardfelt import
Når du gjør en import av kontakter, må du fortelle oss hva slags informasjon hver kolonne i Excel-arket ditt inneholder. Er det tekst som e-postadresse, fornavn, etternavn, adresse, poststed, firma eller kjønn. Er det nummer som postnummer eller mobil, eller er det dato som i fødselsdag?

Et godt tips er å legge inn en betegnelse på hva kolonnen inneholder i første rad i Excel-arket, slik at du lett kan se hva kolonnen inneholder.

excel rad

For mange er standardfeltene tilstrekkelig. Kanskje du ikke har mer informasjon om hver enkelt kontakt, eller ikke ønsker å samle mer data utover det du allerede har. Men, hva hvis du vil importere og samle inn data utover standardfelt? Det er her tilpassede felt kommer inn.

Tilpassede felt

Tilpassede felt gir deg muligheter til å definere felter utover det som er standard. Sitter du på data eller ønsker å samle inn data som ikke passer inn under standardfeltene? Da må du opprette et tilpasset felt. Men, før du setter i gang med å opprette tilpassede felt, bør du vite litt om felttyper.

Felttyper (datatyper)

Når du skal opprette et nytt felt er det viktig at du velger rett felttype. Primært handler felttype om hvilken type informasjon feltet skal dedikeres til (hva slags informasjon feltet skal settes av til), sekundært hvordan feltet presenteres for brukerne dine.

I Make er det mange forskjellige felttyper å velge imellom.

Tekstfelt
Felttypen tekst er den mest fleksible. Det kan inneholde opptil 255 karakterer og aksepterer bokstaver, tall, mellomrom, bindestrek, punktum, symboler og spesialtegn. For et bilnummer vil tekst være et åpenbart valg, da det består av både bokstaver og tall.

Nummerfelt
Felttypen nummer er reservert for kun tall (siffer). Denne typen brukes ofte til å holde informasjon som medlemsnummer, kundeid og fakturanummer. Et nummerfelt kan ikke inneholde tegn som punktum, bindestrek, parentes etc.

NB: Bruk standardfeltene postnummer og mobil for henholdsvis postnummer og mobilnummer.

Datofelt
Felttypen dato er reservert for datoer og består av dag, måned og år. Legg merke til måten datoene må være formatert på: DD.MM.ÅÅÅÅ.

Predefinerte felter

Et predefinert felt er et flervalgsfelt der alle alternativene er definert på forhånd. Det er en fin metode for å fjerne inkonsistens i dataene på, da brukerne ikke trenger å fylle ut noe selv.

Nedtrekksmeny
Felttypen nedtrekksmeny er et flervalgsfelt der alle alternativene er predefinerte, og det kun er mulig å velge et av alternativene. Det vil si at alternativene er gjensidig ekskluderende. Visuelt sett, for brukerene, vil “Nedtrekksmeny” feltet fremstå som en liste.

Enkelt valg (radiobutton)
Felttypen enkelt valg er på samme måte som “dropdown” et flervalgsfelt, der det kun er mulig å velge ett av alternativene. Den eneste forskjellen mellom de to er hvordan det fremstår visuelt.

Visuell forskjell på nedtrekksmeny og enkelt valg i et påmeldingsskjema.

Visuell forskjell nedtrekksmeny radiobuttons

Flere valg (checkbox)
Felttypen flere valg er et flervalgsfelt med predefinerte alternativer, der det er mulig å velge ett eller flere av alternativene. I forbindelse med innhenting av informasjon om livsstil, er det vanlig å gi brukeren mulighet til å velge flere interesser enn en.

Tilpasset felt for flervalg

GDPR felter

Disse feltene dreier seg om å innhente eksplisitte samtykker til videre digital kommunikasjon på e-post, SMS eller begge deler. Sentralt i GDPR står det at brukeren selv må foreta en aktiv handling for at det skal foreligge et gyldig samtykke. I påmeldingsskjemaer oppfylles dette kravet ved at GDPR feltene vises frem som «av / på» alternativer (checkbox), som brukerne må huke på i forbindelse med f.eks en påmelding.

Feltet for personverneklæring gir deg mulighet til å lenke til din personvernerklæring, enten lokalt hos oss, eller eksternt på eget nettsted.

GDPR felter

Hvorfor definisjon av felttype er viktig

Det er fullt mulig å bruke et tekstfelt for å samle inn tall. Problemet oppstår i etterkant når du skal bygge segmenter. Hvordan skal tekst være større eller mindre enn et nummer? Husk at tallet 1000 i et tekstfelt ikke er det samme som 1000 i et nummerfelt. Et nummer kan være større eller mindre enn et annet nummer, tekst er derimot ikke sammenlignbart med et nummer. Bruk derfor kun nummerfelt for å håndtere tall.

Hvordan opprette tilpassede felt

Tilpassede felt kan bare administreres under Innstillinger > Tilpassede felt. Du kan fritt bruke disse feltene i import og på påmeldingsskjema, men det er avgrenset til kun bruk. Hvis du skal opprette, redigere eller slette et felt, må dette gjøres under Innstillinger > Tilpassede felt.

Følg denne veiledningen for å opprette et nytt tilpasset felt.

  1. Naviger til Innstillinger (tannhjulet) > Tilpassede felt
  2. Klikk Opprett
  3. Velg felttype og feltnavn (vises som label for brukerne). Hvis du skal opprette et flervalgsfelt må du også definere de alternativene brukerene kan velge mellom
  4. Klikk Opprett

Opprettelse tilpasset felt

Sletting av tilpassede felt

Følg denne veiledningen for å slette et tilpasset felt.

  1. Naviger til Innstillinger (tannhjulet) > Tilpassede felt
  2. Klikk Valg > Slett på det feltet du ønsker å slette
  3. Skriv SLETT inn i inputfeltet
  4. Trykk Slett

Sletting tilpassede felt

Da har vi vært igjennom det meste av funksjonaliteten knyttet til administrasjon og strukturering av standard- og tilpassede felt. Hvordan dataen vi importerer og samler inn kan utnyttes, ser vi nærmere på i denne artikkelen om bruksområder for tilpassede felt.

About the author

Digital markedsfører & partner
Snakk med meg om denne artikkelen →

Related Posts