RSS innholdsfeed

Bruk RSS innholdsfeed til å bygge nyhetsbrev

Strøm nyheter, produkter, konsertdatoer og annet innhold rett inn i nyhetsbrevene med RSS.

RSS innholdsfeed funksjon

Tilpass RSS innhold

Innholdet i nyhetsbrevet kan hentes fra mange ulike kilder, så lenge det er tilgjengelig via RSS.

Hent innhold med RSS

RSS gjør det enkelt å konvertere det du publiserer på nettstedet ditt til elementer du kan bruke til å bygge hele eller deler av nyhetsbrevet.

Enkel lokalisering av feed

De fleste publiseringsplattformer har mulighet for feeding av innhold, og mange nettbutikker har for eksempel også en feed pr. produktkategori.

En mal for alle elementer

Hver enkelt RSS-feed er knyttet mot et overordnet stilsett du kontrollerer, og som alle elementene vil hente sitt designmessige uttrykk fra.

Utvid med namespace

Ved å ta i bruk utvidet funksjonalitet kan du selv konstruere det du vil at RSS-feeden skal representere, f.eks. produkter, kalendere og kataloger.

RSS i praksis

RSS gjør det enkelt å hente innhold som bloggartikler, produkter og lignende direkte fra f.eks din nettside og inn i nyhetsbreveditoren. Feeding av RSS innhold brukes først og fremst for å spare tid, ved at manuelle operasjoner som «kopier & lim» av tekst og bilder blir automatisert.

La deg inspirere

God markedsføring bygger på kunnskap. Lær hvordan du bruker andre funksjoner for å treffe dine målgrupper.