Segmentering

Send mer målrettede nyhetsbrev og SMS

Segmentering deler inn kontaktene dine i mindre målgrupper basert på egendefinerte kriterier.

Segmentering funksjon

Tilpass segmenter

Lag ulike typer av målgrupper som vil hjelpe deg å kommunisere mer målrettet.

Persondata

Lag grupperinger basert på demografiske, geografiske og psykografiske kriterier.

Statistikk

Lag grupperinger basert på statistisk data som åpninger og klikk over tid.

Tags

Lag grupperinger basert på ulike hendelser og automatiserte hendelsesforløp.

Fleksibilitet

Bruk logisk «og/eller» regler for å konstruere mer avanserte og målrettede grupperinger.

Segmentering i praksis

For å lykkes med markedsføring og salg må du som markedsfører tilpasse deg de ulike kundegruppene. Med mer kunnskap om dine kontakter kan du lettere sende relevant og personlig innhold basert på dine kontakters interesser, ønsker og adferd.

La deg inspirere

God markedsføring bygger på kunnskap. Lær hvordan du bruker ulike funksjoner for å treffe målgruppene dine.