Webson

Send nyhetsbrev og SMS til dine kontakter i Webson

Synkroniser dine kontakter og leads direkte mellom Webson og Make.

Webson er et norskutviklet CRM system. En genial, enkel og kraftig plattform som gir deg styring over hele virksomheten.

Hva kan det brukes til?

  • Kontakter i CRM synkroniseres automatisk til lister i Make
  • Sett opp velkomstmail til alle som melder seg på nyhetsbrev
  • Sett opp automatiserte epost og SMS i Make
  • Send nyhetsbrev til kontaktene
  • Send SMS til kontaktene
  • Sømløs innlogging mellom Webson og Make

Kom i gang

Ønsker du å komme i gang med denne integrasjonen så ta kontakt.

Slik deles dataen

Nye leads
Sendes direkte fra Webson til Make når noen registrerer seg.

Webson →Make

Webson

Webson har unike funksjoner for prosjektstyring og timeregistrering, salg og fakturering, videomøter og chatrom, epost og dokumentbehandling.