SMS og e-post rev Huseiernes tilbud av hyllene

Huseiernes Landsforbund slet med å nå ut med geografisk betingede tilbud. Så fikk de hjelp til å overhale kanalene for nyhetsbrev og SMS.

Oppsummering

Huseiernes Landsforbund har stort behov for å formidle informasjon til medlemmene sine, men fikk ikke e-post til å se bra nok ut, eller nå ut til nok mottakere. Ved hjelp av Make har de overhalt nyhetsbrevet sitt, og supplert med SMS til medlemmer uten e-postadresse. De har også delt inn mottakerne i grupper basert på geografisk lokasjon. Nå fylles nesten alle tilbudene helt opp.

Bakgrunnsinformasjon

Huseiernes Landsforbund er en forbrukerorganisasjon som tilbyr en rekke fordeler for huseiere i alle former. Dette inkluderer juridisk, byggteknisk og økonomisk rådgivning, kursplasser, tilbud og rabatter. Foreningen teller 226 000 medlemmer.

Resultater og nøkkeltall

0.000
e-postmottakere
0%
åpningsrate
0%
klikkrate

Utfordring

Huseiernes landsforbund opplevde ikke e-postutsendingene sine som profesjonelle nok. Det gamle e-postsystemet fikk hverken inkludert html, bilder eller noen form for formatering. Dessuten måtte de nå ut til mange forskjellige geografiske grupper med forskjellig innhold.

Segmenterer utsendinger etter distrikt

Christian Mjelde, leder for IT og digitale tjenester i Huseiernes Landsforbund, fikk først høre om Make i samtale med en samarbeidspartner. Samarbeidspartneren hadde anbefalt verktøyet som enkelt å ta i bruk for å skape profesjonelle nyhetsbrev og distribuere dem til mange abonnenter i forskjellige områder.

Mjelde så an budsjettet og kom fram til at Make var svært konkurransedyktige på pris. Han sørget for en (svært kort) opplæringsfase for 3–4 ansatte, og fikk også litt hjelp av Make til å modifisere noen maler, for et konsekvent stiluttrykk.

Mange tilbud og arrangementer for bolig er åpenbart mest interessante for dem i geografisk nærhet. Derfor har Mjelde og Huseierne brukt segmentering til å dele inn mottakerne i 23 forskjellige grupper basert på distrikt, slik at de kan sende slik informasjon separat til dem som vil ha interesse av den.

En typisk løsning er å lage én fellesmail, med enkelte spesialvarianter om det skjer noe i ett eller to bestemte distrikter. Deretter går det ut 2–3 forskjellige utgaver av nyhetsbrevet.

I tillegg har de tatt i bruk SMS for å supplere nyhetsbrevet, av to årsaker: Den ene at de hadde tilgang på langt flere telefonnumre enn e-postadresser, slik at de også kan nå ut med viktig informasjon til dem som bare har førstnevnte. Den andre er å sende en ekstra promotering på SMS dersom enkelte tilbud eller arrangementer i et distrikt ikke vekker nok interesse. Igjen får Huseiernes Landsforbund stor nytte av mulighetene for segmentering verktøyet gir dem.

Det er tydelig at tilleggs-promoteringene oppleves som verdifulle for medlemmene; arrangementer som har blitt promotert med SMS blir som regel fylt opp 100 prosent.

Har fått gode tips, men trenger sjelden hjelp

Mjelde skryter av hvor brukervennlig verktøyet er, og sier de har trengt lite support i etterkant.

– Stort sett er det ikke mye vi trenger hjelp med, men om vi først har behov så får vi hjelp raskt. De som sitter med verktøyet daglig opplever det som enkelt å bruke.

Han sier at utfordringen har vært å finne riktig frekvens på utsendelsene, og med tiden har de faktisk økt den. Underveis har Make bistått med fagkompetanse, oppsett av e-post og annen rådgivning:

– Vi får selvsagt litt tips og triks. For eksempel har vi lært om skjulte spesialtegn [som emojis] i SMS som øker kostnaden, siden de består av flere tegn enn du skulle tro. Vi har også fått tips om når vi burde sende ut nyhetsbrev og SMS. Selv om SMS har stor effekt, må du også utvise forsiktighet. Det kan virke mer negativt enn andre kommunikasjonsformer på noen mottakere.

Nå har de funnet en fin balanse på utsendingene, og passer på å kun sende SMS med tilbud de anslår er verdifulle nok til å oppleves som ønsket av mottakerne. Det har de sett effekt av.

– Påmelding til våre arrangementer skyter i været like etter at SMS er sendt ut, sier Mjelde.

Christian Mjelde
– Påmelding til våre arrangementer skyter i været like etter at SMS er sendt ut, sier Mjelde.

Prøv Make gratis i 14 dager