Ingen åpnet nyhetsbrevet til Øyafestivalen. Make hjalp dem med å finne ut hvorfor

Øyafestivalen er en av Norges mest populære festivaler. Så hvorfor ble nyhetsbrevet lest av så få mennesker?
Øyafestivalen

Oppsummering

Øyafestivalen fikk ikke tilfredsstillende svar på hvorfor så få åpnet nyhetsbrevene deres. Sammen med Make fikk de rettet opp skuta, og gjorde e-post til en suksessfull kanal for salg og informasjon.

Bakgrunnsinformasjon

Øyafestivalen er en av Norges største musikkfestivaler, og arrangeres i Oslo hver sommer. Den består av fire dager med konserter i Tøyenparken og en klubbdag med konserter spredt over en rekke scener rundt om i byen.

Resultater og nøkkeltall

0.000+
mottakere
0%
åpningsrate
Øyafestivalen

Utfordring

Øyafestivalen så at nyhetsbrevene ikke nådde fram, og åpningsraten sank. Det var lite oppfølging å hente fra den gamle leverandøren, så de begynte å se seg om etter en ny, som kunne bistå med mer enn bare et verktøy.

Fikk hjelp av Make til å få e-postene lest

– Vi gikk fra en løsning som ikke fungerte optimalt, til en som fungerer veldig godt, forteller Jonas Prangerød.

Han er PR-sjef for Øyafestivalen, og satt med mye frustrasjon over den eksisterende nyhetsbrev-leverandøren, da Make ringte. Nyhetsbrevene ble åpnet av færre og færre mottakere, og han fikk ikke hjelpen han trengte via support. Årsaken forble et mysterium. Han fikk se en presentasjon av Make-verktøyet, og det tok bare et par samtaler før han signerte kontrakten for et samarbeid.

Prangerød lot seg først og fremst overtale da han så hvor villige Make var til å bistå som rådgivere. Han fikk presentert klare tanker om hva de gjorde riktig og ikke, og justerte tidspunkt og hyppighet på utsendelsene etter Makes anbefaling.

Make satte også opp et fast rammeverk for e-postdesign, med lenker til nettside, billettsalg og så videre. Hver gang Øyafestivalen sender ut nye e-poster, plotter de ganske enkelt informasjonen inn i den eksisterende malen.

Under innføringen av GDPR, hvor eksplisitt samtykke til å motta e-poster ble påkrevd av EU, hjalp også Make til med å tolke regelverket riktig, og sette opp samtykke-e-poster. Øyafestivalen kjøpte også en online julekalender, som lot deltakere delta i trekningen av premier fra Øya og samarbeidspartnere i bytte mot e-postadresser, for å fylle opp listene igjen. Dette bidrar til å holde bevisstheten om Øya-merkevaren oppe hele året, selv om det er et totalt sesongbasert arrangement.

Åpningsraten på nyhetsbrevet steg

– Etter at vi byttet til Make, så vi ganske fort de målbare resultatene stige tilbake til det høye nivået de hadde før problemene oppsto, forteller Prangerød. Han er fortsatt usikker på hvorfor de sank i utgangspunktet, men rådene så ut til å tette hullet i skuta.

Løsningen var en kombinasjon av flere tiltak for å redusere antallet e-poster som ikke ble levert i utgangspunktet. Google har egne, ganske ugjennomtrengelige algoritmer for å oppdage «spam», basert på brukernes atferd og hva som har blitt markert som spam tidligere.

Antakelig har noe av problemet vært at festivalens e-post har blitt flagget som spam, ved at store mottakerlister som ikke har blitt rensket opp i har inneholdt gale eller bevisst ikke-eksisterende e-postadresser, som også brukes som spam-feller. Sånn sett har listeoppryddingen i forbindelse med GDPR vært en viktig faktor for å øke troverdigheten til Øyafestivalen som avsender.

Da GDPR ble innført, var Prangerød glad for å ha gode hjelpere i ryggen:

– Det er mye i GDPR-diskusjonen som ikke er klokkeklart for alle, og det er mange i vårt felt som er usikre på hva som er riktig måte å håndtere samtykke på. Vi har et meget godt billettsalg i år, så det er tydelig at GDPR ikke har blitt noe hinder. At listene nå kun består av dem som har stor interesse av nyheter og oppdateringer fra oss, har nok også påvirket kvaliteten.

Han forteller at nyhetsbrev nå fyller funksjonen som én av de fire viktige plattformene for promotering, informasjon og salg, ved siden av nettside, app og Facebook:

– Vi ser tydelige hopp i billettsalgene når vi sender ut programrelaterte nyheter på e-post. Nå er vi endelig på det nivået der vi ønsker å være.

Prøv demo i 30 dager