Oppdateringer og forbedringer

Vi jobber kontinuerlig med forbedringer i Make. Det vi anser som relevant og interessant for deg som bruker, publiseres fortløpende her. Har du ønsker, ris eller ros hører vi gjerne fra deg.
09.07.2024
09.07.2024

Nytt i Make:

 • RSS, flette inn tittel fra første artikkel i emnefeltet med flettekoden {{FIRST_ARTICLE_TITLE}}.
 • RSS, ved sending pr måned kan man nå velge å sende siste dag i måneden.
 • Liste over Gjentagende handlinger viser mer detaljer.
 • Skjema editor – Mulighet for å sette logo bredde 0-100% på samme måte som e-post editor.
04.06.2024
04.06.2024

Nytt i Make:

 • Innstillinger > Design – Forenklet oppsett ved at man kan gjøre de viktigste valgene øverst og mer avanserte valg lengre ned. Man kan også nå legge opp logo.
 • Vi introduserer Layout maler – Dette er enkle og generelle maler uten noen spesielle design elementer. Ved å tilpasse design under Innstillinger vil disse malene få ditt foretrukne uttrykk når de lastes inn i editoren.
 • Forbedret oppsummeringsside etter fullført import.
 • RSS Repeterende utsendelse
  • Forbedret siste steg med funksjoner og valg på høyre side.
  • Mulighet for flere feeder i et nyhetsbrev og sette maks antall artikler pr feed.
  • Mulighet for å trigge manuelt.
  • Sendetidspunkt kan nå settes til hvert kvarter.
  • Ved bruk av tilpasset innhold med Tagg matching kan man nå også matche taggs med RSS felt Author.
 • Opprett skjema – Tilpasset layout til å samsvare med resten.
 • Kontakt profilside – Forbedret layout med faner, tilrettelagt for å vise mer informasjon.
 • Islandsk språk er lagt til for standardtekster.
19.04.2024
19.04.2024

Nytt i Make:

 • KI-assistent i editor. Få hjelp til tekst med bruk av KI når du bruker innholdsblokkene: tittel, avsnitt, liste og knapp. Funksjonen aktiveres under Innstillinger > Annet > KI Assistent (BETA).
 • GIF innholdselement i editor som lar deg søke direkte i Giphy.
 • Nye layout maler med helt nøytralt design.
 • Skjema – Sette tagger som skjulte i et skjema.
 • API: Sett tidsbestemt sending via API.
08.03.2024
08.03.2024
Nytt i Make:
 • Skjema – La bruker velge tagger ved påmelding.
 • Skjema – La bruker velge lister ved påmelding.
 • Profilside, la Kontakten velge tags. Eks ved bruk av preferanser som Dine interesser: Musikk, Film, Teater, Stand-up.
 • For automatisk RSS utsendelse velger man nå sende tidspunkt og om generering av innhold skal skje på sendetidspunkt, 1 eller 2 timer tidligere.
 • Mulighet for å filtrere mottakere på tags når man velger lister man skal sende til. Aktiveres under Innstillinger > Annet.
Forbedring:
 • Automatisering, betingelse – Valg for Er akkurat eller Inneholder en av. F.eks Favoritt tema er Musikk OG Film. Eller Favoritttema er Musikk ELLER Film.
 • I kontaktliste viser kolonne for tags nå et maks antall med Vis/Skjul.
 • Forbedret visning av nedtrekksmenyer.
 • Bug: Kontaktliste feil ved sortering av kolonner.
 • Varsel for manglende DMARC i toppmeny.
 • Avmeldingsskjema – Mulighet for å aktivere lenke til Profilside der Kontakt kan endre preferanser om ikke fullstendig avmelding er ønskelig.
 • BUG: domeneverifisering problemer med bruk av bindestrek.
 • Forbedret visning i steget for velg lister, der man nå ser totalt antall unike kontakter man har valgt.
 • RSS rader har nå likt standard design som vanlige rader.
 • Når man oppretter en Innholdsfeed velger man nå der om Feeden skal ha visningsregel eller ikke. Da slipper man å ha 2 sett av alle feeder som fort kan bli uoversiktlig.
22.12.2023
22.12.2023
Nytt i Make:
 • Mulighet for DMARC under Innstillinger > Verifisering av domene.
 • Automatisering av RSS – Mulighet for å endre fra Generer kladd, til Generer kladd og send ut.
 • Egen aktivitetsfane for automatiserte Gjentagende hendelser.
 • Mulighet for å se kontakter pr handling i en Automatisering. Finnes under Statistikk > Sekvens.
Forbedring:
 • Editor, vi erstatter innholdsblokk for Tekst med innholdsblokk for Avsnitt og Liste. De to nye innholdsblokkene gir flere alternativer for formatering av teksten og bedre gjengivelse når man kopierer fra andre kilder.
 • Mulighet for å selektere alle kontakter i en liste ikke bare pr side.
 • Del med en venn funksjon inkluderer nå også selve delings URLen.
 • Mulighet for å benytte ExternalID i segment.
 • Listing av Tags gjøres nå alfabetisk alle steder.
 • Ved sortering av lister huskes nå valget.
 • Forbedring av standard design på forhåndsvisning for mobil på siste steg.
 • API, lagt til date_created and date_updated fields to subscriber_tags.
 • Ikke lenger mulig å slette et tilpasset felt om det benyttes i et segment.
 • BUG. Verifisering av domene lukket seg i noen tilfeller før man fikk lagt inn verifiseringskode.
 • BUG. Ved bruk av X/Twitter Icon.
 • BUG ved tilfeller der man brukte standard avsender domene og hadde eget som ikke validerte.
Personvern:
 • Mulighet for kunder å laste opp filer(Excel, CSV etc.) inneholdende kontaktdata i supportsammenheng.
06.11.2023
06.11.2023

Nytt i Make:

 • Automatisering – Repeterende utsendelse av nyhetsbrev eller SMS. Inntil videre er dette en funksjon som leveres på forespørsel. Ta kontakt på 21 64 00 10 eller support@make.as så hjelper vi deg med oppsett. Funksjonen inneholder flere varianter. Her er noen eksempler:
 • Send ut nyhetsbrev med innhold fra RSS feed automatisk. Daglig, ukentlig eller månedlig. F.eks siste publiserte artikler fra nettavisen hver mandag kl 12.
 • Generer nyhetsbrev fra RSS automatisk og lagres som kladd for å redigere og så sende ut manuelt.
 • Filtrer RSS-innholdet (artiklene) på kontakt-tags. F.eks: Kontakter tagges med interesser; Musikk, Mat og Klær. Artikler i RSS filtrere på disse tags og fletter automatisk inn artikler innenfor relevante tema til den enkelte kontakt.
 • Send ut SMS automatisk. Daglig, ukentlig eller månedlig. Eks: Ukentlig rapport der man kan flette inn data fra tilpassede felt. F.eks Du har 5 klipp igjen på ditt klippekort.
 • Det er nå mulig med integrasjon mot Ticketmaster, SuperOffice (via Zapier), Compendia (Laget av Compendia), Tixly og Mediaconnect.
 • Mulighet for å bruke Tags for dynamisk innhold. F eks: Vis en rad om kontakten har tag x.

Forbedring:

 • Tags skiller ikke lengre mellom store og små bokstaver.
 • Kontakter ikke knyttet til en liste vises under Alle kontakter.
 • Mulighet for å koble flere kontakter fra en liste og mot en ny liste i bulkoperasjon.
 • Forbedret logikk ved import av tags.
 • Mulighet for IP-filter ved bruk av API. Økt sikkerhet.
 • Segment dato viser nå både sist lagret og når sist antall kontakter ble endret.
 • Forhåndsvisning av nyhetsbrev i Automatisering editor.
 • Forhåndsvisning viser nå også preheader sammen med emne.
 • Tydeligere markering av rader med visningsregler i forhåndsvisningsvinduet.
 • Under Design Innstillinger kan man nå også sette linjehøyde og tilbakestille til standardinnstillinger.
29.09.2023
29.09.2023

Nytt i Make:

 • Integrasjon mot WooCommerce.
 • Muligheten for å definere designinnstillinger for editor er nå tilgjengelig for alle. Benytter man standard rader vil disse nå følge designinnstillinger.
 • Verifisering av domene. Funksjon for å enkelt sende nødvendig informasjon til teknisk kontaktperson.
 • Mulighet for å slette API nøkkel.

Forbedring:

 • Tilpasset felt, mulighet for å endre rekkefølgen på alternativene for et flervalgsfelt.
 • Mulighet for å fjerne kontakter fra liste som bulkhandling.
 • Mulighet for å kopiere en hel Automatisering.
 • Valg for antall rader (10, 25, 50 eller 100) i en listevisning beholder valget innenfor en sesjon.
 • Bekreftelsesmelding for Profilside flyttet til rett over knapp for bedre synlighet.

Feilretting:

 • Visningsregler. Enkelte varianter av regler validerte ikke og kunne da ikke lagres.
 • Sideinndeling for Segmenter er nå alltid sentrert.
 • Flettefeltet for dagens dato fungerte ikke ved bruk i URL.
 • Verifisering av domene manglet støtte for – i subdomene.
 • Trendstatistikk ga feilmelding i enkelte tilfeller.
10.08.2023
10.08.2023

Nytt i Make:

 • Flere regler for segmentering relatert til datofelt og alder. F.eks: Kontakt er eldre enn 33 år, måned er Mars.
 • Mulighet for å benytte tags på segmenter.
 • Kunder kan nå benytte brukerstyring via Azure AD.
 • Mulighet for også å søke i listenavn under Kontakter. Valget vises først når man har mer enn 10 lister.
 • Integrasjon med Shopify og Tixly.
 • API utvidelse. Mulighet for å sende til et utvalg basert på Tags via API.

Forbedring:

 • Om et segment brukes i en Automatisering kan det nå ikke endres.
 • Kan nå også bruke tekst kode for å aktivere 2-trinns innlogging.

Feilretting:

 • Side for Integrasjoner og API returnerte feilmelding i enkelte tilfeller.
 • Feil ved lagring for Automation i enkelte tilfeller.
 • Chat icon blokkerer for funksjon i editor, justert.
19.06.2023
19.06.2023

Nytt i Make:

 • Ekstra sikkerhet for profilside, ved at kontakt må verifiseres via e-post først. Funksjonen er valgfri og kan deaktiveres under Rediger profilside.
 • Utvidet mulighet for å definerte design-innstillinger for editor. Det er nå mulig å bestemme fonter, fontstørrelse og farge for tekst, lenker, headinger og knapp.
 • Ved bruk av innhold fra RSS feed kan man nå definere regel for dynamisk innhold basert på kategori fra RSS feed.

Forbedring:

 • Automatisering, mulighet for å oppdatere et kontaktfelt til tom/ ingen verdi.
 • Fjernet mulighet for å kunne få en tom velkomste-post tilhørende skjema i tilfeller der bruker avbryter prosessen.

Feilretting:

 • Feil i sideinndeling under listing av automatiseringer.
20.05.2023
20.05.2023

Nytt i Make:

 • Se varianter av ditt emnefelt ved hjelp av AI med ChatGPT. Funksjonen aktiveres under Innstillinger > Annet.
 • I Automatisering kan man nå lagre et nyhetsbrev som mal for enkel gjenbruk når man bygger en sekvens.
 • Tagging og sortering av automatiserte sekvenser.
 • Mulighet for samlet eksport av statistikk for automatiserte sekvenser.

Forbedring:

 • Forbedring av hastighet ved import av kontakter.
 • Ved tilgang til flere kontoer kan du nå enkelt logge inn fra Min konto menyen øverst til høyre.
 • Økt sikkerhet for profilsiden ved at Kontakten først mottar en e-post med unik lenke som gir tilgang til profilsiden.
 • Videresend til en venn funksjon forbedret med å automatisk utfylle navn og e-postadresse.
 • Generelle sikkerhets- og ytelsesforbedringer.

Feilretting:

 • Pop-up skjema-editor forhåndsvisning feilet pga caching.
 • Nyhetsbrev bakgrunn satt til hvit i stedet for transparent som standard (Fikser Outlook dark mode bug).
30.01.2023
30.01.2023

Nytt i Make:

 • Krav til Universell utforming av nyhetsbrev og skjema i henhold til WCAG 2.1
 • Mulighet for eget domene for bilder, lenker og skjema
 • API: Send til liste

Forbedring:

 • Økt sikkerhet for glemt passord funksjon
 • Påkrevd bruk av Captcha for skjema
 • Optimalisering av GIF ved opplasting
 • Forbedring av bildekompresjon og opplastingshastighet for PNG

Feilretting:

 • Enkelte bilder i RSS ble ikke sentrert og endret nyhetsbrev bredde
 • Opprettelse og oppdatering av enkelt Kontakt feilet for flervalgs felt
 • Linker til PDF i forhåndsvisning i Chrome nettleser ble blokkert
30.11.2022
30.11.2022

Nytt i Make:

 • Automation, mulighet for Splitt. En splitt deler kontakter jevnt 50/50 noe som gjør det mulig å f.eks A/B teste to ulike nyhetsbrev mot en liste.
 • Ny brukertype (Redaktør) for brukere som kun skal jobbe med innhold. Redaktør rollen ser ikke kontakter og tilhørende personopplysninger.

Forbedring:

 • Forbedret kølogikk ved sending som som øker hastigheten ved store utsendelser.
 • Alfabetisk rekkefølge på lister i nedtrekksmeny ved importering av kontakter.
 • Optimalisering av bildekomprimering.
 • Generell forbedring av hastighet på kontaktlister og søk.

Feilretting:

 • SubscribersAPI, Bulk endpoint feiler på birthday.
15.11.2022
15.11.2022

Forbedring:

 • Videresending til innkommende parameter etter skjemaregistrering
 • Støtte for tagging på maler
 • CSS-støtte på avmeldingsside og profilside
 • Nytt endpoint på Subscriber API’et. Registrer kontakt ved skjema_id
 • Støtte for HTML ankerlenker (anchor links) i nyhetsbrev editor
 • Testutsendelser blir markert med TEST
 • Bedre GUI ved sletting av flere lister samtidig

Feilretting:

 • Ikke overskriv tilpassede felt hvis kontakt legges til, men finnes fra før
 • Fjern mellomrom i e-post hvis flettekode er tom
 • GDPR tekstfelt rendrer ikke HTML
 • Fjernet sporing på mailto-lenker i e-posten
 • Ved utsendelse benyttes ikke redigerte RSS-bilder, men bilder fra opprinnelig feed
 • Aktivering av avmelding fungerer ikke
31.10.2022
31.10.2022

Forbedring:

 • Støtte for flere fonter
 • Forhåndsinnstilling av fonter og farger i nyhetsbrev editor (design palett)
 • HTML-støtte i beskrivelsesfeltet på skjemaside
 • Skalering Sender API
 • Introdukjson av flere db schemas for forbedret hastighet

Feilretting:

 • Play-ikon på video innholdsblokk fungerer ikke hvis type endres
 • Feil i lagring av alt-tekst på bilder
 • Manglende oversettelser i nyhetsbrev editor
 • Popup laster ikke riktig fonter
 • Bilder fungerer ikke i Make plugin

Sikkerhet:

 • Generell sikkerhetsoppgradering
12.08.2022
12.08.2022

Nytt i Make:

 • Avrundede hjørner på rad. Da trenger man ikke lenger bruke bilder for å få til denne effekten.

Feilretting:

 • Div feilrettinger
30.06.2022
30.06.2022

Nytt i Make:

 • Dark Mode er tilgjengelig i forhåndsvisning
 • Tagger er lagt til i eksport av kontakter
 • Lagt til funksjonalitet for videresending av e-post

Forbedring:

 • Store forbederinger i universell utforming på alle kontaktpunkter med sluttbruker
 • Automatisk fjerning av all whitespace på import av mobilnummer
 • Kontoen låses midlertidig ved gjentagende feilaktige forsøk på innlogging

Feilretting:

 • Udefinert regel i segmentdefinisjonen vil ikke lenger gi feilmelding
 • «Bilde» har blitt redefinert som «Alt-tekst» i editor
04.03.2022
04.03.2022

Nytt i Make:

 • Mulighet for å tilpasse design for RSS innholdsrader
 • La kontakter melde seg på/av ulike lister fra Profilside
 • Tags tilgjengelig via API

Forbedring:

 • Automatisering – Standard datofelt er nå tilgjengelig som trigger dato
 • Dato for sist åpnet/klikket er nå lagt til i eksport fra lister og segment.
 • Lister vises nå både med Opprettet dato og Oppdatert dato

Feilretting:

 • Sortering på tilpassede felt fungerte ikke, fikset
 • Antall kontakter i en liste etter import oppdaterte seg tregt.
31.12.2021
31.12.2021

Nytt i Make:

 • Integrasjon med Viskan ETM
 • Lagrede rader kan editeres direkte
 • Automatisering, mulighet for å se antall kontakter pr handling i flyt.
 • Editor, mulighet for å bytte rekkefølge på hvordan elementer stables på mobil
 • RSS mulighet for å tilpasse innhold under innstillinger slik at RSS kan listes direkte i editor.
 • Lagt til support chat for kjedekonto
 • SMS – flettefelt for dagens dato
 • API mulighet for å legge til kontakt i flere lister
 • Segmentering, lagt til har/har ikke verdi for nummerfelt
 • Lagt til Fransk og Tysk som språkvalg for nyhetsbrev
 • Støtte for datoformat som både DD.MM.YYYY og YYYY-MM-DD i tilpassede felt.
 • Støtte for å sende test e-post til flere mottakere samtidig.
 • Mulighet for å sjekke av/på alle regler for dynamisk visning i preview.
 • Mulighet for egen CSS i popup påmeldingskjema

Feilretting:

 • Enkelte utsendelser ble stående til prosessering, fikset
 • Automatisering, feil i statistikkvisning, fikset
 • Feil med bakgrunnsbilde for skjemaside. fikset
12.05.2021
12.05.2021
Nytt i Make:

 • SenderAPI er nå rigget for å slippe til API kunder
 • Make Plugin er lansert i v1. Gjør det mulig for partnersystemer å tilby Make malAdmin, editor, avsendere osv i egen app.
 • SMS Mulighet for benytte eget nummer som avsender ved å verifisere det på samme måte som e-postavsender. Sikkeheten er hevet ved at man nå må legge inn en kode man mottar på enten e-post eller SMS
 • Import, støtte for import av tags på kontakter

Feilretting:

 • Treg oppdatering av av antall nye kontakter ved import
 • Boot strap bug ved mouseup utenfor felt, lukket modal
 • Kontakt tabell ved horisontal scroll er nå paging sentrert
 • Trim felter for Excel mellomrom
 • Kontakt tabell, sortering for tilpassede felt feilet
 • Dynamisk visning feilet ved bruk av nummer

Forbedring:

 • Segment, mulighet for å velge dato når kontakt ble opprettet og sist oppdatert
 • Segment, velg x dager mer eller mindre enn et datofelt.
 • Skjema, browser tittel viser nå innhold fra tittel i skjemabygger.
 • API, returnerer nå SubscriberID, mulighet for å bruke ExternalID og reAktivere kontakter.
 • Standardfelt for- og etternavn gis automatisk stor forbokstav
 • Bounce, viser årsak
15.10.2021
15.10.2021

Forbedring:

 • Import ved kopier/lim inn, autoselect av e-postadresse.
 • API utvidet med Bounce, source og reason
 • Nyhetsbrev sending i steg for Velg liste, viser nå valgte lister først
 • Kontakter – Ytelse på bulk kopiering
 • Webhooks inkluderer eksternal_ID
 • Generell ytelsesforbedring av import og sending

Feilretting:

 • Statistikk, trend. Endret så man ikke må justere slider for å se statistikk.
 • Feil oppsto når bruker hadde standardmaler deaktivert
 • Dynamisk visning, feilet i enkelte tilfeller pga case sensitiv
 • Standardfelt bursdag, feil format
26.03.2021
26.03.2021

Nytt i Make:

 • Statistikk drilldown modal – Søkemulighet i kontakter
 • Nyhetsbrev – Mulighet for å justere tegnavstand
 • Automation – Ny trigger for Kontakt kommer inn / forlater et segment

Feilretting:

 • Avmeldingslenke på Finsk språk fungerte ikke
 • Ustabil DNS sjekk for sendedomene
 • Skjema – Flettefelt i velkomstepost
 • FaceBook lead ads feilet

Forbedring:

 • SMS – Støtter nå bindestrek i kodeord
 • SMS – Videresending av innkommende melding til e-post kan nå sendes opp til 5 e-postadresser
 • SMS – Ved sletting av meldinger for et kodeord blir man værende i samme visning.
 • Auto focus i modal for Opprett ny liste og segment
 • Page loader lagt inn flere steder
 • Statistikk drilldown modal – Kopier til liste fjernet fra “Modal i modal”
 • API – EksternID fo ext system ID er lagt til
 • API – Hastighet ved bulk inserts forbedret
 • Skjema – Popup Visning er flyttet til egen fane
 • Skjema – Popup mobilvisning sentrert innhold som standard
 • Skjema – Valg om velkomste-post skal sendes igjen om en kontakt sender inn samme skjema flere ganger.
 • Eksport av kontakter har fått datofelt for avmelding
 • Hastighet – Ressurkrevende oppgaver er flyttet mot replikert database
17.02.2021
17.02.2021

Nytt i Make:

 • Automation – Er nå i BETA. Vi aktiverer for utvalgte kunder og oppdaterer oversikt
 • Nyhetsbrev – Flettefelt for dagens dato kan nå brukes i editor, emne og preheader.
 • Skjema – Mulighet for egen CSS. (må aktiveres pr konto i admin)

Feilretting:

 • Display conditions – Preview meny fungerte ikke 100%
 • SMS – Frafelt var ikke tilgjengelig når man lagde SMS fra en mal.
 • HTML language settes nå til samme språk som bruker/konto
 • Automatisering – Ved oppdatering av e-post ble ikke ny versjon benyttet

Forbedring:

 • SMS – Avsender sjekk, minimum 3 tegn
 • Konto setup sjekkliste – kan nå skjules om ønskelig
 • NoIndex satt for webversjon og skjema landingssider
 • Segment Ved valg Er i liste, fjernes listen fra dropdown etter den benyttes
04.02.2021
04.02.2021

Nytt i Make:

Feilretting:

 • SMS, send til fil. Ved import av fil med æøå i kolonne header fungerte ikke selve fletting selv om test fungerte fint. Det er nå lagt inn sjekk som avviser fil med spesialtegn eller æøå i kolonne header. Det er også beskrevet i hjelpetekst
 • Autolog out. Feil i redirect ved auto logout for White label. Fikset
 • SMS – Standard datofelt for fødselsdag viste feil datoformat ved fletting.
 • Editor – Når man la inn link uten www fungerte ikke link i test/preview

Forbedring:

 • Preheader – tracking img kom i noen tilfeller med i Preheader så denne er flyttet lengre ned.
 • Nyhetsbrev test – avmelding/webversjon og profil link går nå til en infoside som gir beskjed om at man har klikket i en testsending.
 • Bulk slett kontakter – Går nå mye raskere
 • Eksport – Ved søk eksporteres søkeresultatet når man klikker Eksporter
 • Skjema – Font Ubuntu er lagt til
 • Ytelse – App er generelt raskere etter flytting til Norge + optimalisering
19.01.2021
19.01.2021

Nytt i Make:

 • Søk – fungerer nå også på tags
 • Editor – Ny innholds blokk for Tittel
 • Editor – Forbedret funksjon for Lim inn
 • Editor – Mulighet for å skru av/på autosave under Settings
 • API for statistikk – Stats pr brev / Brev pr kontakt

Feilretting:

 • Søk – Ble ikke re satt om man gikk til side 2, 3 osv og søkte igjen
 • Eksport – feilet ved klikk fra Heat map
 • Statistikk – pr device lastet tregt, er nå raskere.
 • Statistikk – Ikke åpnet / klikket lastet sent/feilet.
 • Sortering – av nyhetsbrev etter statistikk feilet
 • Datofelt – for standard feltet Bursdag ble vist i feil format i preview
 • Fletting – av test på Send steg fungert ikke.
 • Tracking – manglet på knapper med MailTO/Microsoft
 • Editor – SOME ikoner feilet ved redigering i maler

Forbedring:

 • Editor – Alt tekst på bilder hadde “alt-text” som default verdi. Ettersom det teller positivt hos spamfilter å ha en verdi, er den ikke fjernet men erstattet med default tekst “Bilde”
 • SMS – Om en kontakt ikke ligger inne med allikevel melder seg av så vil de nå bli lagret som av meldt.
 • Kontakter – siden/tabs laster nå raskere og viser loader i område under tabell header.
 • Loader – i top er fjernet.
 • Editor – Intern lagring av versjoner for mulig rekonstruksjon ved feil.
 • Diller integrasjon – tar nå med custom felt fra Diller(diller segment)