Vil du bli Make partner?

Har du kunder med behov innen e-postmarkedsføring, SMS eller automatisering? Eller har du allerede en egen Software as a Service med behov for en mer robust funksjon for utsendelse av nyhetsbrev? Som Make partner kan du tilby dine kunder en brukervennlig løsning, på en måte som passer deg best.

Reseller

Tilby Make og motta løpende provisjon

Få din egen partnerkonto med oversikt over alle dine kunder. Kundene du oppretter i systemet forholder seg til Make, men du som partner mottar provisjon av omsetning. Make tar seg av support, oppstartsmøte, fakturering og drift, mens du tar deg av dialogen med dine kunder som du ønsker.

Partner fordeler

  • Løpende lisensinntekt
  • Introduksjonskurs
  • Dedikert kontaktperson hos Make
  • Gjennomgang med Partneransvarlig
  • Admintilgang med kundeoversikt
  • Aktivitet og omsetningsrapport

Er du vår nye partner?

Send inn skjema eller ta kontakt med partneransvarlig, Kristian Lysheim på +47 99 35 40 94 eller kristian@make.as, om du ønsker å høre mer om vårt partnerprogram og provisjonsordning.