Make lagrer alle person-opplysninger i Norge

Dette er et bevisst valg for å gjøre det enkelt og trygt for norske bedrifter å ha 100% kontroll på de personopplysninger de velger å lagre hos Make.
Make lagrer alle personopplysninger i Norge

Hvorfor velge norsk leverandør?

Som norsk leverandør spisset mot norske bedrifter tilbyr Make en oversiktlig infrastruktur for lokal lagring av personopplysninger, norsk dokumentasjon og ikke minst rask og hyggelige kundeservice.

GDPR

Enklere å forholde seg til GDPR-lovverket og lagring av personopplysninger.

Norske lover og regler

Enklere å dokumentere ved forespørsel om innsyn fra f.eks Norske myndigheter.

Stabile forhold

I Norge har vi stabile geopolitiske- og sikkerhetsmessige forhold.

Brukeropplevelse

Lokale servere øker hastighet og brukeropplevelse.

Enkel kommunikasjon

Gratis support på norsk, både på chat, telefon og e-post – også i prøveperioden.

Miljø

Grønn strøm og energieffektive løsninger gir lavt CO2-avtrykk.

Vet du hvor din data lagres og er det innenfor GDPR og norsk lov?

Lagring av data i ulike skytjenester har mange fordeler, men kan også by på utfordringer spesielt når det kommer til lagring og behandling av personopplysninger.

Hvor blir disse opplysningene lagret og hvem har egentlig tilgang til de? Alt dette kan være vanskelig å få gode og trygge svar på.

Spesielt hos de store leverandørene som dokumenterer på engelsk og ikke alltid svarer på individuelle forespørsler. Skal du ta i bruk en ny tjeneste må du også kartlegge om personopplysninger overføres til land utenfor EØS, såkalte tredjeland. Selv om selve lagringen skjer innen EU, kan ofte backup eller logger med personopplysninger lagres andre steder i verden.

“Flere av de de store veletablerte aktørene er gode, så gode at de også er ulovlige. Tiden er inne for at markedsførere ser til de gode lokale leverandørene og begynner å bruke de.” Carsten Gunnarstorp, Advokat i ANFO Annonsørforeningen
Hørt om Schrems 2?

Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS

Datatilsynet sa i juli at mulighetene for overføring av personopplysninger til USA i realiteten er svært begrenset.

Amerikanske overvåkningslover strider mot retten til privatliv. Overføringsgrunnlaget Privacy Shield ble sommeren 2020 kjent ugyldig i Schrems II dommen. Samtidig er bruk av Standard Contractual Clauses som overføringsgrunnlag ikke mulig uten inngående vurderinger av risiko og sikkerhetsnivå i det aktuelle landet, hvilket betyr at det må iverksettes ytterligere tiltak for å ivareta personvernet på lik linje med beskyttelsesnivået i EU/EØS.

Når det gjelder muligheten til å etablere slike sikkerhetstiltak ved overføring til USA, uttaler Datatilsynet følgende: «… dette kan være svært utfordrende eller umulig å få til i praksis».

Grunnlaget for Datatilsynets standpunkt er at amerikanske selskap og dets kunder ikke kan avtale seg ut av de lovreglene som gjelder for de amerikanske selskapenes virksomhet i USA.

Den enkleste måten å unngå denne problematikken er å sørge for at alle personopplysninger lagres i Norge.

11Make AS

Alice Beate Holm - Frende Forsikring

« Da vi i Frende skulle velge ny leverandør for e-postmarkedsføring var det avgjørende at personopplysningene ble behandlet i Norge. Den muligheten er unik hos Make. Når de i tillegg har en ryddig og oversiktlig infrastruktur, god brukervennlighet, fantastisk support og alle funksjoner vi ellers trenger, var valget enkelt. »

Datasenter og sikkerhet

Vårt datasenter arbeider ut i fra standardene ISAE 3432 og ISO 27001, ISO 9001 og ISO 22301. Det er klare beredskapsplaner og arbeides løpende med krisehåndtering for alltid å være i forkant. Det er din garanti for  datasikkerhet og vårt løfte om at dine data er i gode hender.

Grønn lagring og miljø

Datasentre bruker mye energi, og derfor arbeider vi systematisk med å minske CO2-påvirkningen fra våre datasentre.

Vi arbeider blant annet med “grønn nedkjøling” i våre datasentre gjennom frikjølingsanlegg hvor vi i vinterhalvåret benytter uteluften til å nedkjøle sentrene – og derigjennom oppnår et lavere energiforbruk.

Vårt datasenter er utstyrt med

  • Redundant dieselgenerator, som slår inn i tilfelle av strømbrudd
  • Brannsikring (aspirasjonsanlegg og Inergen/Argonite)
  • Redundant kjøleanlegg
  • Avbruddsfri strømforsyning
  • Fysisk overvåking, adgangskontroll og videoovervåking

Make er et norsk alternativ til Mailchimp

Ønsker du et alternativ til Mailchimp? Møt Make, et lokalt alternativ til deg som ønsker å bytte fra Mailchimp.
Les mer

Vi hjelper deg når du trenger oss

Make er et team av norske rådgivere, utviklere og designere som ønsker at du skal lykkes. Test oss og finn ut mer om hva vi kan gjøre for deg.