Winorg

Winorg er et norsk teknologiselskap som utelukkende fokuserer på å hjelpe organisasjoner med å lykkes. Winorg Dialog er fullintegrert med Make. Det vil si at du designer, sender og ser statistikk for dine nyhetsbrev direkte fra Winorg Dialog.