Verktøy for digital markedsføring

Jobb smartere, mer effektivt og målrettet med dine markedsføringskampanjer.
Analyse av ditt nyhetsbrev
Hva står i emnefeltet? Er avsenderen gyldig? Finnes det linker som ikke fungerer? Test alltid nyhetsbrevet før reell utsendelse.
SMS tegnteller
Hold kontroll på hvor mange tegn tekstmeldingen din har, slik at du kan unngå uforutsette kostnader.
Emnefelt
Hvordan kan du skrive mer interessante emnefelt og få flere åpninger? Hvilke ord og uttrykk bør du bruke og hvilke bør du unngå?

Lær mer og skap mer

God markedsføring bygger på kunnskap. Lær hvordan du bruker nyhetsbrev, SMS og våre andre digitale verktøy for å treffe målgruppene dine.

Prøv demo i 30 dager