Hvordan legger du inn spørsmål og svar i julekalenderen?


Hver dag i desember kan deltakerne åpne en luke i kalenderen. Her får de et spørsmål med tilhørende svaralternativer, video eller bilde.

Inne i kalenderen går du til Spørsmål og velger dagen du vil jobbe med – du ser da et eget felt hvor du skriver inn dagens spørsmål. Legg inn svaralternativer og kryss av for det som er riktig svar. Husk å trykke Lagre når du har gjort endringer inne i kalenderen.

Alle som svarer havner i en egen statistikk slik at du kan se hvor mange som har valgt de forskjellige svaralternativene.

Vil du dele ut en premie hver dag eller skal du ha en premie til en av de som har fått flest riktige svar i perioden? Du velger hvordan du vil legge det opp.

 

Noen tips:

  • Følg stegene for innlegging av spørsmål og svar
  • Står du fast eller lurer på noe, kan du spørre oss ved å klikke på den røde knappen nede til høyre på hver side.
  • Legg til eller fjern svaralternativer alt ettersom hva du ønsker
  • Du kan legge til en lenke både på premien og spørsmålsbildet/beskrivelsen – kanskje vil du lenke til dagens produkt på websiden din, eller til siden hvor man kan finne svar på dagens spørsmål
  • Spørsmålet du legger inn vises i dagsoversikten din – dager som mangler spørsmål har teksten "ufullstendig spørsmål".