Hvordan aktivere SMS- og e-postpåminnelser for din julekalender?


Du kan sende ut daglige påminnelser til deltakerne på sms eller e-post. Gå til ‘innstillinger’ og velg ‘E-postpåminnelser’ eller ‘SMSpåminnelser’ og følg stegene for å sette opp påminnelser. Du kan velge å sende ut samme budskap hver dag ved å skrive en melding under ‘Alle dager’. Du kan også overstyre med egne budskap ved å velge enkeltdager.

Deltakerne kan selv skru av og på denne tjenesten etter at de har svart på en luke.

 

Daglige påminnelser kan:

  • Få flere til å delta oftere på kalenderen og dermed øke viral spredning på sosiale medier
  • Være en god mulighet til å promotere en ekstra fin premie
  • Styres selv av deltakerne slik at det ikke oppleves som påtvunget