Her kan du se en oversikt over de designmulighetene du har i Make newsmail. Vi ser deg hvordan du endrer alt fra tekst til bilder og lenker i denne oversikten.


image002 Rundt alle elementene er det en marg. Størrelsen på denne magen justerer dere her, den kan justeres til høyre venstre opp og ned ved å legge inn verdier. Du ser at det er en mørk kant feltet for tall som illustrerer hvilken marg du kan justere. Marger kan også slåes av, ved å klikke på symbolet ved marg.

image004Her endrer du skriftstørrelse, skrifttype og skriftfarge på tekstfeltet

image006 Her kan du velge om du vil at lenker i nyhetsbrevet skal ha understreking, og hvilken farge teksten skal ha i brevet.

image008 Her endrer du skriftstørrelse, skrifttype og skriftfarge og om du ønsker at overskrifter skal være i fet skrift.

image010 Her endrer du bakgrunnsfarge for hele nyhetsbrevet, i praksis er dette bunn og topptekst dersom du endrer på ytre bakgrunn

image012 Her endrer du fargen på sidene a elementene

image014 Her endrer du fargen inne i elementet/blokken

image016 Her definerer du hvordan skillene mellom elementene ser ut. Du bestemmer tykkelse, om det skal være en hel strek eller avlange/ rette stiplinger og fargen på skillet. Her legges disse til over hvert element

image018 Det samme som Skille topp, men dette skillet legges på nederst i elementet

image020 Denne fungerer på samme måte som marg, men er marger rundt en kolonne, det vil si at dersm du har flere kolonner i et element er det denne som styrer avstanden mellom kolonnene. Her bør man ha samme avstand på begge sider, for at det skal se bar ut på mobile enheter.

image022 Her endrer du skriftstørrelse, skrifttype og skriftfarge for topp og bunntekst.