For å kunne svare på dette må vi først se på hva spam er og hva det betyr? Wikipedia definerer spam, eller søppelpost, som uønsket masseutsendt reklame på internett og blir særlig brukt om uønsket reklame på e-post.


I dagligtale oppfatter de fleste spam som reklamepost de mottar uten å ha akseptert det på forhånd. I Norge er det også forbudt å sende spam. Dette er regulert i Markedsføringsloven § 15.

I næringsvirksomhet er det forbudt, uten mottakerens forutgående samtykke, å rette markedsføringshenvendelser til fysiske personer ved elektroniske kommunikasjonsmetoder som tillater individuell kommunikasjon, som for eksempel elektronisk post, telefaks eller automatisert oppringningssystem (talemaskin).

Loven er altså ganske klar, og er noe du må forholde deg til. Om du derimot ønsker å kontakte eksisterende kunder, stiller det seg litt annerledes. Dette er omtalt senere i § 15 av Markedsføringsloven:

Krav om forhåndssamtykke etter første ledd gjelder heller ikke markedsføring ved elektronisk post i eksisterende kundeforhold der den næringsdrivende avtaleparten har mottatt kundens elektroniske adresse i forbindelse med salg. Markedsføringen kan bare gjelde den næringsdrivendes egne varer, tjenester eller andre ytelser tilsvarende dem som kundeforholdet bygger på. Når den elektroniske adressen samles inn, og eventuelt ved hver enkelt senere markedsføringshenvendelse, skal kunden enkelt og gebyrfritt gis anledning til å reservere seg mot slike henvendelser.

Du har altså lov til å sende markedsføringshenvendelser per e-post til dine eksisterende kunder. Forutsetningen er at kunden har oppgitt e-postadressen sin i forbindelse med et tidligere kjøp og at kunden har fått mulighet til å reservere seg mot e-postmarkedsføring når han/hun gav fra seg e-postadressen. Du må også gi kunden mulighet til å reservere seg hver gang du sender en henvendelse. Lovgivningen sier altså at du kun kan sende markedsføringshenvendelser per e-post til eksisterende kunder som ikke har reservert seg. Det er vel og bra, men i tillegg til hva loven sier er det lurt å tenke på hvordan mottakeren ser på e-posten du sender. Tenk på at selv om du vet at en kunde kjøpte en vare av deg for to år siden, er det slett ikke sikkert kunden selv husker det. Vær derfor bevisst på å forklare hvorfor mottakeren mottar e-posten du sender ut. Relevans er også veldig viktig. Du må gjøre hva du kan for å tilpasse budskapet til mottakeren. Dette vil være ulikt for ulike bedrifter, men om du selger klær og har en kunde som kun har kjøpt dameklær, vil det sannsynligvis være lite relevant for denne kunden å få et tilbud på herreklær. På samme måte vil det være dumt å sende et tilbud på vaskemaskin til en kunde som kjøpte ny vaskemaskin fra deg for et par måneder siden. Passer du på reglene for spam og i tillegg jobber med å gjøre utsendelsene dine relevante for mottakeren, kommer du til å få veldig gode resultater med markedsføring via e-post.

Hvorfor havner e-posten i spamfilteret?

Det finnes et hav av ulike spamfiltre på markedet og alle har ulike regler for hvordan e-post blir markert som spam. Når spamfilteret sjekker e-posten din så bruker den ulike regler. Oppfyller e-posten en eller flere av disse reglene så får du spam-poeng. Jo flere poeng, jo større er sjansen for at e-posten havner i spam-mappen.

Her er eksempler på noen av reglene:

 • Inneholder nyhetsbrevet et stort bilde og ingen eller lite tekst, vil du som regel få spam-poeng. Spamfiltrene kan ikke vite hva som står i bildet, så da antar de at det er spam.
 • Brukes det spam-ord eller spam-fraser som f. eks: Free / Gratis, Click here! / Klikk her! / Save 70% / Spar 70%.
 • Du bruker tegn som kan oppfattes som spam !! #$%&
 • Du bruker for stor skriftstørrelse.
 • Du bruker for mange farger på teksten.
 • Du har samme, eller veldig lik, farge på tekst og bakgrunn.
 • Bruk av ordet «Test» i tittelfeltet på e-posten. Eller testtekst «lorem ipsum»
 • Bruk av bare store bokstaver.
 • Du beskriver en mulighet som er for god til å være sann.
 • Mange tall eller en dato i emne. 
 • Du sender i fra en e-postadresse som ikke eksisterer.
 • Du har tidligere sendt e-post som er markert som spam av mottaker. 
 • Du har ikke verifisert/signert domenet med SPF og DKIM Les mer her

Lykke til!