Hvordan trekkes en eller flere vinnere av quizen?


Du kan velge om det skal trekkes en vinner hver dag eller for hele perioden.

Vi har en egen funksjon for å trekke og godkjenne vinnere.