Make sikrer universell utforming av alle nyhetsbrev

Slik jobber vi med universell utforming (UU) for personer som sliter med å lese på grunn av funksjonsnedsettelse.

Make logo

Universell utforming (UU)

Er et begrep innen samfunnsplanlegging, design, arkitektur, tjeneste- og produktutvikling. Idéen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt, uavhengig av funksjonsevne. Målet er at universelt utformede løsninger skal kunne brukes av alle, slik at spesialløsninger unngås.

WCAG 2.0 standarden

Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger stiller krav om at nettsider må oppfylle 35 av de 61 suksesskriteriene i standarden. Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0.

Vi jobber med presentasjon av innhold etter fire hovedprinsipper:

 

Mulig å oppfatte – informasjon og brukergrensesnitt-elementer må presenteres på en måte alle kan se eller høre.

 • Alltid gi brukeren et tekstalternativ for innhold som ikke er tekst, som for eksempel bruk av [alt] attributter.
 • Presentasjon av innhold skal kunne forstås uten CSS. Vi søker å bruke flere samtidige metoder for å formidle funksjonalitet.
 • I tilfeller der et innholdselement krever fokus skal det kun “blinkes” en gang. Popups skal også kun vises en gang per session.
 • Tekst skal kunne skaleres til 200 prosent uten tap av funksjonalitet.

Mulig å betjene – elementer og navigasjon i brukergrensesnittet må kunne brukes av alle.

 • Alltid marker titler med <h1> – <h6> tagger, slik at det er lett å navigere til hovedinnholdet.
 • Oppretthold minst et 5:1 kontrastforhold mellom farge på forgrunn og bakgrunn.
 • All funksjonalitet skal være tilgjengelig både via mus og tastatur.
 • Innholdet skal presenteres i en logisk rekkefølge.
 • Gi brukerne nok tid til å lese og bruke innhold, og gi varsel om tidsavbrudd.
 • Alle lenkers mål og funksjon fremgår tydelig av lenketeksten.

Mulig å forstå – innhold og bruk av nettside skal kunne forstås.

 • Språket til innholdet på nettsiden er angitt i koden.
 • Hvis et skjemafelt er påkrevd, skal det brukes tekst til å opplyse om dette. I tillegg kan det eventuelt tas i bruk grafiske elementer.
 • Ved ugyldig inndata skal brukeren varsles på to måter; hvor feilen er (med farge) og hva som er feil (med tekst).
 • Forutsigbarhet i navigasjonen. Legg til rette for at brukerne lett skal kunne navigere, finne innhold og vite hvor de befinner seg.
 • Det skal ikke forekomme bruk av bakgrunnsmusikk.
 • Elementer som har samme funksjonalitet på tvers av flere sider skal utformet likt.

Robust – innhold skal være kompatibelt med IKT-​hjelpe­midler.

 • Innholdet skal kunne tolkes på en pålitelig måte av brukeragenter, inkludert kompenserende teknologi. I praksis betyr dette at nettsiden validerer og at koden er riktig.
 • Bruk utvidet HTML-semantikk i tilfeller der det kan forbedre tilgjengeligheten, Accessible Rich Internet Applications (ARIA).
 • Egne brukergrensesnitt-komponenter skal ha navn og rolle definert i koden.

Lær mer og skap mer

God markedsføring bygger på kunnskap. Lær hvordan du bruker nyhetsbrev og SMS for å treffe dine idealkunder.

Prøv demo i 30 dager