Zapier

Zapier er en integrasjonsplattform som lar deg koble sammen løsninger du bruker daglig, for å automatisere oppgaver og spare tid. Zapier fungerer som et mellomledd, og kobler sammen Make med en rekke andre systemer gjennom det som kalles zaps. Du står fritt til å administrere hvilke oppgaver hver enkelt zap enhver tid skal utføre.